TAOJOGA

Go to content

Main menu

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

KLUB GO

Ahoj Priateľ go,
Aktuálna tabuľka aktivity a členské!
Go klub Taogo každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie klubu, napr. na organizáciu turnajov, sústredenia, majstrovstiev a podobne.

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 5 EUR pre študentov a mladistvých, 10 EUR pre dospelých zárobkovo činných členov.

Zaplatením členského príspevku získavate výhody, napr.
mate zľavu na turnajoch poraiadyných našim klubom, môžete kandidovať a byť volení do orgánov Taogo, či voliť nových členov vedenia Taogo. V rámci možností rozpočtu môže Taogo prideliť platiacim členom aj ďalšie výhody.

Členské príspevky do
Taogo môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte):

Názov bankového účtu:
Go klub Taogo Bratislava
IBAN SK08 1100 0000 0029 4707 8707 BIC (SWIFT) TATRSKBX

do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok uhrádzate 
Back to content | Back to main menu