TAOJOGA

Go to content

Main menu

ŠKOLA GO

ŠKOLA GO

Škola pre nováčikov go
Cieľ:
-Dosiahnuť úroveň 10. kyu *
-Napomôcť výkonnostnému vzrastu hráčov go na Slovensku, ktorý sa budú zúčastnňovať na stretnutiach.


Stretnutia:
Stretnutia sa budú konať pravidelne, každý týždeň, až na tie týždne, kedy bude vyučujúci odcestovaný na turnaje.

Harmonogram:
17:45-18:00 – príchod študentov
18:00-18:15 – kontrola domácich úloh z minulej hodiny, opakovanie
18:15-18:45 – (tematická) prednáška pre všetkých účastníkov školenia, rôzne témy
18:45-18:50 – malá prestávka, losovanie hráčov do dvojíc
18:50-20:00 – partie medzi študentami, následné komentovanie partií po ukončení partie školiteľom

Hráči, ktorí by skončili pred skončením stretnutia budú mať možnosť na individuálne riešenie problémov, prehrávanie profesionálnych partií, prípadne ak si nájdu súpera, môžu si zahrať hru, ktorá bude následne okomentovaná.

Čas na partiu: 20 minút na hráča + 30 sekundové byo-yomi, japonské pravidlá

Záujemcovia o školenie Go sú srdečne vítaní!

Vyučujúci:
majster s ratingom nad 2000 + asistujúci Inštruktor

 
Back to content | Back to main menu